Hur man luftar ett bromssystem - komplett guide

Ta försiktigt bort de befintliga bromsslangarna från din motorcykel.
Börja med att ta bort alla gamla brickor och töm sedan bromsvätskan i systemet, helst utan att få något på lacken
Se till att alla tätningsytor är rena och i gott skick och montera sedan bromsslangen.

Om du köpt nya banjobultar är det viktigt att du kontrollerar gängans stigning på dina nya banjobultar med de du byter ut.
Detta är särskilt viktigt på Suzuki motorcyklar, eftersom vissa modeller använder både M10x1 mm och M10x1,25 mm banjobultar.

Förberedning

Även om erfarna mekaniker och entusiaster kan vara glada för att lufta bromssystemet ensamma, är det lättare om två personer gör det.

Naturligtvis behöver du ny bromsvätska som har lagt sig, helst över natten så att det inte finns några luftbubblor i den. Du kommer även att behöva en längd av plastslang som passar tätt mot luftningsnippeln och en behållare så att du kan se luft och gammal vätska när den dräneras från bromssystemet.

Täck också områden runt huvudcylindern och luftningsnipplarna för att skydda mot oavsiktligt spill och se till att omgivande områden är rena för att undvika att smuts kommer in i systemet.

Fäst plastslangen på en av luftningsnipplarna och öppna något så att du kan få ut det mesta av den gamla vätskan innan du tar bort de befintliga slangarna. Det är inte ovanligt att luftningsnipplar fastnar i bromsoken. Detta är pågrund utav korrosion och salt från vintervägar. Det är en bra ide att passa på att även byta ut stålnipplarna mot rostfria.

Med avluftningsnipplarna enkelt lossade, se till att det finns mycket bromsvätska i bromsvätskebehållaren och lägg sedan tillbaka locket på toppen för att förhindra att bromsvätskan sprutar ut när du börjar lufta ditt bromssystem.

 

Grundarbete

Om du har ett system med dubbla skivor, lufta en bromsok åt gången, ta itu med den som är längst bort från huvudcylindern först.

Fäst plastslangen på luftningsnippeln och placera den andra änden i en ren genomskinlig behållare. Häll lite ren bromsvätska i burken så att änden av plastslangen är nedsänkt, på så sätt drar du inte tillbaka luften in i systemet.
Öppna sedan avluftningsnippeln och kläm och släpp bromsspaken långsamt för att ge huvudcylindern tillräckligt med tid att suga in färsk vätska från behållaren. Håll ett öga på huvudcylinderbehållaren och se till att vätskenivån inte faller under minimimärket, annars kan du börja suga in luft i systemet.

När du utför detta kan bromsvätska dras tillbaka in i systemet från burken. Se bara till att slangen alltid är nedsänkt i bromsvätska så att du inte drar in luft i systemet från denna ände heller. Det bör inte ta för många pumpningar för att fylla systemet.

När det är fullt, dra åt avluftningsnippeln.

Bli av med luft i bromssystemet

Öppna luftningsnippeln långsamt, ungefär ett halvt varv, samtidigt som du trycker in bromshandtaget (eller trycker ned fotpedalen).
När du håller in bromshandtaget eller pedalen bör du se luftbubblor eller vätska komma in i glasburken. Gammal bromsvätska kan vara allt från benvit till brun, eller till och med svart om bytet är ej är gjort i tid.
Utsläpp av vätska eller luft tar bara några sekunder. Stäng sedan nippeln innan du släpper bromsspaken/pedalen. Kontrollera nu vätskenivån i behållaren och fyll på vid behov.

Upprepa denna process tills inga fler luftbubblor visas och vätskan som kommer ut är klar, se till att huvudcylindern förblir påfylld hela tiden.
Om du har två bromsok, upprepa helt enkelt processen med den andra bromsoket.

Du bör nu ha ett bromssystem med en bra solid känsla.
Bromshandtaget (fotpedalen) ska "färdas" något och sedan möta ett fast motstånd.
Men om du mot förmodan upplever ett långsamt fall i motstånd eller svampighet när du fortsätter att applicera tryck är det troligt att det fortfarande finns luft i systemet. Försök att lufta igen och kontrollera att alla delar är åtdragna till rätt vridmomentinställning. Kontrollera att det inte finns några vätskeläckor någonstans i ledningen eller systemet.

Sista kontrollen

Ge systemet en noggrann visuell inspektion innan provkörning. Med provkörning menar vi att gå långsamt fram några meter, trycka på bromsarna och sedan kontrollera igen för eventuella vätskeläckage. Se sedan till att allt är åtdraget korrekt och att bromsarna fortfarande har en bra solid känsla.

VIKTIGT! Åk inte och testa förrän du är säker på att du har luftat bromsarna korrekt. Kontrollera att alla kopplingar är ordentligt fastsatta på varje slang. Kontrollera hela bromssystemet för spel och att slangen har installerats utan några veck eller vridningar. Se till att full fjädring och rattlås är opåverkade och att slangarna inte sträcks eller fastnar på något sätt. Dra sedan åt banjobulten för att korrigera vridmomentet.

Om du är osäker, be din lokala återförsäljare att lufta systemet åt dig.

Banjo bultar - Vridmoment

  • Minimum – 21Nm
  • Maximum – 32Nm

Felsökning av bromssystemet

Inte alla bromsok har luftnipplar på sin högsta punkt. Detta kan göra att en liten ficka med luft fastnar ovanför luftnippeln, vilket kan vara svårt att fåbort och orsaka svampiga bromsar. Du kan komma runt detta genom att ta av bromsoket och se till att luftnippeln är på den högsta punkten under luftningen. Kom bara ihåg att sätta ett distansbricka mellan bromsbeläggen för att förhindra att kolvarna hoppar ut, samt för att göra det lättare att återmontera bromsoket.

Ett liknande problem uppstår med vissa race motorcyklar med brant vinklade styre, när en liten ficka med luft kan fastna där bromsslangen välvs över huvudcylindern. Detta kan enkelt åtgärdas genom att dra om slangen eller genom att injicera bromsvätska mycket försiktigt genom luftningsnippeln i bromsoket med hjälp av en spruta.
Tänk på att vätskan i behållaren kan svämma över som ett resultat. Alternativt kan du montera en banjobult med en avluftningsnippel på huvudcylindern och lufta denna innan resten av systemet.

Om du inte kan bli av med svampighet, oavsett hur noggrant du luftar ditt bromssystem, kan du ha ett tätningsproblem. Detta kan hända när det lilla hålet som vätskan passerar genom på väg från behållaren till huvudcylindern blockeras. Även den minsta smutsfläck kan orsaka detta. Därför är renlighet så viktig vid luftning av bromsar.

Om du inte är helt säker på att lufta dina egna bromsar, be din lokala återförsäljare att göra det åt dig. Bli inte frestad att använda "self bleed" prylar såvida du inte absolut måste – medan de håller nippeln öppen med en backventil för att stoppa luft att komma in i systemet, har avluftningsnippeln en gängad ände som skruvas in i bromsok, och luft kan lätt sugas in i bromsoket här om nippeln är lös i den gängade delen. Det kanske bara är en liten mängd, men det utesluter liksom målet, att ta bort all luft!

När du har tömt dina bromsar, se till att båda avluftningsnipplarna och banjobultarna är åtdragna till de vridmomentinställningar som anges här, och fyll på huvudcylinderbehållaren med färsk bromsvätska till den nivå som krävs. De flesta standardreservoarer visar en övre och nedre gräns. Var noga med att inte överfylla, eftersom detta kan orsaka hydraulisk låsning av systemet och fastsättning av bromsarna. Det vill ni inte vara med om..

Det var allt, lycka till!

Självklart är du välkommen att kontakta oss om du behöver ytterligare information eller råd.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


You may also like

View all
Example blog post
Example blog post
Example blog post